Podkarpackie / KROSNO

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Oferta Edukacyjna

O nas

Czas na studia! Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie rozpoczęła rekrutację na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Kształcimy praktycznie. Wspieramy studenckie pasje. Oferujemy granty, zagraniczne wyjazdy oraz wysokie stypendia. Zarejestruj się na www.kpu.krosno.pl i studiuj dobre kierunki w KPU w Krośnie.

Oferta Edukacyjna

Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Automatyka i robotyka, ze względu na zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych od absolwenta, mieści się w dyscyplinie automatyka, elektronikai elektrotechnika (dyscyplina wiodąca) oraz w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Posiada on interdyscyplinarny charakter, ponieważ oprócz zagadnień związanych bezpośrednioz automatyką i robotyką oraz z inżynierią mechaniczną, obejmuje również problematykę dotyczącą elektrotechniki, elektroniki i informatyki technicznej.

     Program studiów na kierunku Automatyka i robotyka został przygotowany

w oparciu o obowiązujące wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Koncepcja studiów na tym kierunku zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, łączącej teoretyczną wiedzę matematyczno – techniczną ze specjalistycznymi umiejętnościami praktycznymiz zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci nabędą umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania. Absolwenci będą przygotowani do projektowania, uruchamiania, sterowania

i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych gałęziach przemysłu.Kształcenie w zakresie automatyki przemysłowej pozwoli pogłębić wiedzę

i umiejętności związane z automatyzacją procesów, eksploatacją urządzeń produkcyjnych, elementami automatyki w budynkach inteligentnych, diagnostyką systemów i urządzeń technicznych, systemami wbudowanymi w automatyce, czy systemami zarządzania produkcją, podczas gdy absolwenci, którzy wybiorą ścieżkę kształcenia komputerowe systemy w automatyce i robotyce pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania robotów mobilnych, mechatroniki i szybkiego prototypowania, wizualizacji procesów produkcyjnych, sterowania produkcją, a także sztucznej inteligencji oraz prototypowania konstrukcji w technice 3D i CNC.

Obok obowiązkowych zajęć z lektoratu języka obcego, w programie studiów kierunku Automatyka i robotyka, zaplanowano zajęcia prowadzone w języku angielskim specjalistycznym.

Ponadto, zgodnie z wymogami ministerialnymi dla profilu praktycznego,

w programie studiów przewidziano 24 tygodnie praktyk zawodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Automatyka i robotyka, ze względu na zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych od absolwenta, mieści się w dyscyplinie automatyka, elektronikai elektrotechnika (dyscyplina wiodąca) oraz w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Posiada on interdyscyplinarny charakter, ponieważ oprócz zagadnień związanych bezpośrednioz automatyką i robotyką oraz z inżynierią mechaniczną, obejmuje również problematykę dotyczącą elektrotechniki, elektroniki i informatyki technicznej.

     Program studiów na kierunku Automatyka i robotyka został przygotowany

w oparciu o obowiązujące wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Koncepcja studiów na tym kierunku zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, łączącej teoretyczną wiedzę matematyczno – techniczną ze specjalistycznymi umiejętnościami praktycznymiz zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci nabędą umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania. Absolwenci będą przygotowani do projektowania, uruchamiania, sterowania

i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych gałęziach przemysłu.Kształcenie w zakresie automatyki przemysłowej pozwoli pogłębić wiedzę

i umiejętności związane z automatyzacją procesów, eksploatacją urządzeń produkcyjnych, elementami automatyki w budynkach inteligentnych, diagnostyką systemów i urządzeń technicznych, systemami wbudowanymi w automatyce, czy systemami zarządzania produkcją, podczas gdy absolwenci, którzy wybiorą ścieżkę kształcenia komputerowe systemy w automatyce i robotyce pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania robotów mobilnych, mechatroniki i szybkiego prototypowania, wizualizacji procesów produkcyjnych, sterowania produkcją, a także sztucznej inteligencji oraz prototypowania konstrukcji w technice 3D i CNC.

Obok obowiązkowych zajęć z lektoratu języka obcego, w programie studiów kierunku Automatyka i robotyka, zaplanowano zajęcia prowadzone w języku angielskim specjalistycznym.

Ponadto, zgodnie z wymogami ministerialnymi dla profilu praktycznego,

w programie studiów przewidziano 24 tygodnie praktyk zawodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1950.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Praktyki realizowane przy współpracy z firmami budowlanymi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Konstrukcje budowlane
Budowa dróg

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Praktyki realizowane przy współpracy z firmami budowlanymi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Konstrukcje Budowlane
Budowa Dróg

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują do zawodu tłumacza, dzięki uzyskanym kompetencjom translatorskim w zakresie dwóch języków obcych. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach językowych i komputerowych. Obszary zatrudnienia: przedsiębiorstwa, administracja, biura podróży, wydawnictwa, media, biura tłumaczeń, firmy outsourcingowe.

Studia Stacjonarne są bezpłatne

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują do zawodu tłumacza, dzięki uzyskanym kompetencjom translatorskim w zakresie dwóch języków obcych. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach językowych i komputerowych. Obszary zatrudnienia: przedsiębiorstwa, administracja, biura podróży, wydawnictwa, media, biura tłumaczeń, firmy outsourcingowe.

Studia niestacjonarne: 1900 zł/semestr

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Energetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Nauczysz się projektowania i eksploatacji urządzeń służących do produkcji, przesyłu i akumulacji energii, opracowania technologii i urządzeń do produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła, zasad gospodarowania energią i przeprowadzania audytu energetycznego w budownictwie i przemyśle.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnawialne źródła energii
Elektroenergetyka
Maszyny i urządzenia energetyczne

Energetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Nauczysz się projektowania i eksploatacji urządzeń służących do produkcji, przesyłu i akumulacji energii, opracowania technologii i urządzeń do produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła, zasad gospodarowania energią i przeprowadzania audytu energetycznego w budownictwie i przemyśle.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnawialne źródła energii
Elektroenergetyka
Maszyny i urządzenia energetyczne

Filologia angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Zapewniamy biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i hiszpańskiego na poziomie B1. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy polscy i zagraniczni. Dodatkowe atuty: współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, udział w programie wymiany studenckiej ERASMUS+, kursy telekonferencyjne i kursy e-learning.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zapewniamy biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i hiszpańskiego na poziomie B1. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy polscy i zagraniczni. Dodatkowe atuty: współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, udział w programie wymiany studenckiej ERASMUS+, kursy telekonferencyjne i kursy e-learning.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologią internetową. Po studiach możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako administrator sieci lub baz danych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Technologie internetowe i bazy danych
Sieciowe systemy informatyczne
Informatyka praktyczna

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologią internetową. Po studiach możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako administrator sieci lub baz danych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1850.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Technologie internetowe i bazy danych
Sieciowe systemy informatyczne
Informatyka praktyczna

Inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Absolwenci tego kierunku posiadają specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów informatycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zintegrowane systemy wytwarzania
Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Absolwenci tego kierunku posiadają specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów informatycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zintegrowane systemy wytwarzania
Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Inżynieria środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i budowy instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby, a także w zakresie specjalistycznych badań geotechnicznych gruntu, projektowania i nadzoru geotechnicznego obiektów budowlanych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Sieci i instalacje budowlane
Gospodarka obiegu zamkniętego

Inżynieria środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i budowy instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby, a także w zakresie specjalistycznych badań geotechnicznych gruntu, projektowania i nadzoru geotechnicznego obiektów budowlanych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Sieci i instalacje budowlane
Gospodarka obiegu zamkniętego

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Gwarantujemy bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, kultury, historii i współczesnej rzeczywistości krajów europejskich. Możesz zostać nauczycielem, tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce lub świecie mediów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Gwarantujemy bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, kultury, historii i współczesnej rzeczywistości krajów europejskich. Możesz zostać nauczycielem, tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce lub świecie mediów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1800.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Język rosyjski i wiedza o Rosji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dzięki wyspecjalizowanemu praktycznemu profilowi studiów przygotujemy do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w dziale współpracy międzynarodowej, analityka rynku wschodniego lub tłumacza na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw współpracujących z rosyjskojęzycznymi partnerami.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Język rosyjski i wiedza o Rosji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Dzięki wyspecjalizowanemu praktycznemu profilowi studiów przygotujemy do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w dziale współpracy międzynarodowej, analityka rynku wschodniego lub tłumacza na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw współpracujących z rosyjskojęzycznymi partnerami.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1800.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Lingwistyka stosowana
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Lingwistyka stosowana będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych.

Kierunek Lingwistyka stosowana będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych.

W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne formy kształcenia, które umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się nie tylko w zakresie znajomości języka ogólnego, ale także specjalistycznego. Program studiów zakłada przede wszystkim profesjonalizację języka angielskiego oraz, do wyboru, wskazanego przez studenta drugiego języka, będącego w ofercie uczelni – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka, prawo, teksty użytkowe.

Wielojęzyczność studiów będzie dawała możliwość jak najbardziej pełnego przygotowania studentów do działań na współczesnym rynku pracy w wielonarodowych przedsiębiorstwach o charakterze globalnym. 

W celu zagwarantowania optymalnego poziomu i jakości kształcenia w programie studiów ujęte zostały również zajęcia, które będą rozwijały studentów w zakresie komunikacji interkulturowej, a także wzbogacały ich wiedzę na temat relacji międzynarodowych i międzypaństwowych, w tym przede wszystkim w kontekście relacji transatlantyckich.

Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej i stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education do którego należy PWSZ w Krośnie. Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.

Praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni będą realizowane przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni, czego dowodzą podpisane stosowne porozumienia i umowy.

Kierunek lingwistyka stosowana będzie również w możliwie najpełniejszy sposób realizował bliskie naszej uczelni idee ONZ, które realizowane są pod egidą inicjatywy United Nations Academic Impact, do której PWSZ w Krośnie należy.

Tak zakrojone zamierzenia programowe umożliwią tak w naszej ocenie, jak i naszych partnerów, zatrudnienie absolwentów kierunku w możliwie szerokim spektrum instytucji – począwszy od różnorodnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wymianą usług i towarów na rynkach regionalnych jak i globalnych, poprzez instytucje pozarządowe, agendy państwowe, administrację regionalną i lokalną oraz instytucje kultury, w tym także te zajmujące się szeroko pojmowanym dziedzictwem kulturowym.

Po zakończeniu studiów studenci będą mogli także kontynuować studia w wybranej szkole doktorskiej na wybranej uczelni akademickiej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Lingwistyka stosowana
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Lingwistyka stosowana będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych.

W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne formy kształcenia, które umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się nie tylko w zakresie znajomości języka ogólnego, ale także specjalistycznego. Program studiów zakłada przede wszystkim profesjonalizację języka angielskiego oraz, do wyboru, wskazanego przez studenta drugiego języka, będącego w ofercie uczelni – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka, prawo, teksty użytkowe.

Wielojęzyczność studiów będzie dawała możliwość jak najbardziej pełnego przygotowania studentów do działań na współczesnym rynku pracy w wielonarodowych przedsiębiorstwach o charakterze globalnym. 

W celu zagwarantowania optymalnego poziomu i jakości kształcenia w programie studiów ujęte zostały również zajęcia, które będą rozwijały studentów w zakresie komunikacji interkulturowej, a także wzbogacały ich wiedzę na temat relacji międzynarodowych i międzypaństwowych, w tym przede wszystkim w kontekście relacji transatlantyckich.

Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej i stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education do którego należy PWSZ w Krośnie. Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.

Praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni będą realizowane przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni, czego dowodzą podpisane stosowne porozumienia i umowy.

Kierunek lingwistyka stosowana będzie również w możliwie najpełniejszy sposób realizował bliskie naszej uczelni idee ONZ, które realizowane są pod egidą inicjatywy United Nations Academic Impact, do której PWSZ w Krośnie należy.

Tak zakrojone zamierzenia programowe umożliwią tak w naszej ocenie, jak i naszych partnerów, zatrudnienie absolwentów kierunku w możliwie szerokim spektrum instytucji – począwszy od różnorodnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wymianą usług i towarów na rynkach regionalnych jak i globalnych, poprzez instytucje pozarządowe, agendy państwowe, administrację regionalną i lokalną oraz instytucje kultury, w tym także te zajmujące się szeroko pojmowanym dziedzictwem kulturowym.

Po zakończeniu studiów studenci będą mogli także kontynuować studia w wybranej szkole doktorskiej na wybranej uczelni akademickiej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Marketing internetowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

W odpowiedzi na coraz intensywniej zaznaczający się w gospodarce regionu zwrot cyfrowy, który rozszerza zakres wykorzystania narzędzi do analizy danych i narzędzi internetowych służących sprawnej komunikacji społecznej, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie we współpracy z przodującą na ryku marketingu sieciowego firmą KS otwiera nowy kierunek studiów: Marketing internetowy. Kluczowym atutem tego kierunku, wobec innych zbliżonych propozycji na rynku edukacyjnym, jest pogłębiona współpraca z firmą z branży digital marketingu – KS, która podjęła się współtworzenia programu studiów i współprowadzenia ich w charakterze praktycznych studiów dualnych.

Do realizacji innowacyjnych zadań biznesowych potrzebne są umiejętności, które można kształtować w ramach studiów wyższych o profilu praktycznym. W obecnej sytuacji rynkowej, a jak wskazują badania organizacji eksperckich (WEF The Future of Jobs Report 2018,) także w najbliższej przyszłości, firmy informatyczne i technologiczne będą na tyle zróżnicowane pod względem podejmowanych zadań, że znajdzie się w nich miejsce także dla psychologów, filologów czy fachowców z dziedziny marketingu z podstawowymi kompetencjami związanymi z programowaniem czy analizą treści i baz danych.

Od kandydatów do pracy w tych przedsiębiorstwach oczekuje się nie tylko konkretnych umiejętności twardych. Liczą się też kompetencje miękkie, a zwłaszcza otwartość na wiedzę, komunikatywność i zdolność współpracy, kreatywność i innowacyjność, zdolności analityczne i krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna, zdolność kompleksowego rozwiązywania problemów. Z tego powodu wśród specjalistów poszukiwanych do realizacji wysokotechnologicznych projektów coraz większą rolę odgrywają absolwenci łączący związane ze sprawnością komunikacyjną tradycyjne wykształcenie humanistyczne z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi.

Do najpotrzebniejszych praktycznych kompetencji cyfrowych (tzw. digitalskills) w grupie małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) należą; higiena cyfrowa – obsługa stron internetowych, projektowanie cyfrowe, obsługa sieci społecznościowych, obsługa narzędzi wzmacniających efektywność pracy grupowej (Slack, Trello), prowadzenie rachunkowości, praca w chmurze (Google Docs), rutynowe kolekcjonowanie i analiza danych, wykorzystanie specjalistycznych narzędzi branżowych. Jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu tego typu działalności gospodarczej jest nastawienie na prowadzenie komunikacji społecznej wysokiej jakości treści. Chodzi tu zarówno o dostarczanie użytkownikowi końcowemu (odbiorcy) treści (ang. Content) aktualnych i fachowych, ale także o takie ich tworzenie, które uwzględnia ich rozumną konsumpcję, interpretację oraz analizę. Treści powinny być więc opracowywane z uwzględnieniem podwójnej perspektywy: nadawcy oraz odbiorcy. Rozwijaniu tej kompetencji służy moduł studiów Content Creator.

Od strony technicznej skuteczność biznesowa zależy od takich procesów jak sprawne pozycjonowanie, zarządzanie treścią oraz wizualna atrakcyjność kampanii. Opanowanie tych umiejętności umożliwia moduł Specjalista SEM.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Marketing internetowy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

W odpowiedzi na coraz intensywniej zaznaczający się w gospodarce regionu zwrot cyfrowy, który rozszerza zakres wykorzystania narzędzi do analizy danych i narzędzi internetowych służących sprawnej komunikacji społecznej, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie we współpracy z przodującą na ryku marketingu sieciowego firmą KS otwiera nowy kierunek studiów: Marketing internetowy. Kluczowym atutem tego kierunku, wobec innych zbliżonych propozycji na rynku edukacyjnym, jest pogłębiona współpraca z firmą z branży digital marketingu – KS, która podjęła się współtworzenia programu studiów i współprowadzenia ich w charakterze praktycznych studiów dualnych.


Do realizacji innowacyjnych zadań biznesowych potrzebne są umiejętności, które można kształtować w ramach studiów wyższych o profilu praktycznym. W obecnej sytuacji rynkowej, a jak wskazują badania organizacji eksperckich (WEF The Future of Jobs Report 2018,) także w najbliższej przyszłości, firmy informatyczne i technologiczne będą na tyle zróżnicowane pod względem podejmowanych zadań, że znajdzie się w nich miejsce także dla psychologów, filologów czy fachowców z dziedziny marketingu z podstawowymi kompetencjami związanymi z programowaniem czy analizą treści i baz danych.

Od kandydatów do pracy w tych przedsiębiorstwach oczekuje się nie tylko konkretnych umiejętności twardych. Liczą się też kompetencje miękkie, a zwłaszcza otwartość na wiedzę, komunikatywność i zdolność współpracy, kreatywność i innowacyjność, zdolności analityczne i krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna, zdolność kompleksowego rozwiązywania problemów. Z tego powodu wśród specjalistów poszukiwanych do realizacji wysokotechnologicznych projektów coraz większą rolę odgrywają absolwenci łączący związane ze sprawnością komunikacyjną tradycyjne wykształcenie humanistyczne z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi.

Do najpotrzebniejszych praktycznych kompetencji cyfrowych (tzw. digitalskills) w grupie małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) należą; higiena cyfrowa – obsługa stron internetowych, projektowanie cyfrowe, obsługa sieci społecznościowych, obsługa narzędzi wzmacniających efektywność pracy grupowej (Slack, Trello), prowadzenie rachunkowości, praca w chmurze (Google Docs), rutynowe kolekcjonowanie i analiza danych, wykorzystanie specjalistycznych narzędzi branżowych. Jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu tego typu działalności gospodarczej jest nastawienie na prowadzenie komunikacji społecznej wysokiej jakości treści. Chodzi tu zarówno o dostarczanie użytkownikowi końcowemu (odbiorcy) treści (ang. Content) aktualnych i fachowych, ale także o takie ich tworzenie, które uwzględnia ich rozumną konsumpcję, interpretację oraz analizę. Treści powinny być więc opracowywane z uwzględnieniem podwójnej perspektywy: nadawcy oraz odbiorcy. Rozwijaniu tej kompetencji służy moduł studiów Content Creator.

Od strony technicznej skuteczność biznesowa zależy od takich procesów jak sprawne pozycjonowanie, zarządzanie treścią oraz wizualna atrakcyjność kampanii. Opanowanie tych umiejętności umożliwia moduł Specjalista SEM.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Mechanika i budowa maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych maszyn. Możesz zostać specjalistą w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie, mechaniki samochodowej lub mechaniki lotniczej. Masz możliwość zrobienia pierwszego kroku w zakresie pilotażu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Obrabiarki sterowane numerycznie
Mechatronika i diagnostyka samochodowa
Mechanika lotnicza
Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym

Mechanika i budowa maszyn
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych maszyn. Możesz zostać specjalistą w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie, mechaniki samochodowej lub mechaniki lotniczej. Masz możliwość zrobienia pierwszego kroku w zakresie pilotażu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1950.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Obrabiarki sterowane numerycznie
Mechatronika i diagnostyka samochodowa
Mechanika lotnicza
Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym

Międzynarodowa komunikacja językowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek dla poszukujących możliwości rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług. Kształcimy sprawność komunikacyjną w języku polskim oraz dwóch językach obcych, z jednoczesnym poszerzeniem wiedzy na temat przestrzeni biznesu, usług turystycznych i nowych mediów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komunikacja w biznesie z tłumaczeniem
Komunikacja medialna
Komunikacja w turystyce

Międzynarodowa komunikacja językowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek dla poszukujących możliwości rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług. Kształcimy sprawność komunikacyjną w języku polskim oraz dwóch językach obcych, z jednoczesnym poszerzeniem wiedzy na temat przestrzeni biznesu, usług turystycznych i nowych mediów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1800.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komunikacja w biznesie z tłumaczeniem
Komunikacja medialna
Komunikacja w turystyce

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1800.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna musi posiadać świadectwo dojrzałości oraz spełnić warunki rekrutacyjne określone przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w Uchwale rekrutacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna powinien posiadać świadectwo dojrzałości, zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz następujące kompetencje:

– posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,

– posiadać umiejętności z zakresu kompetencji językowych i komunikacyjnych,

– posiadać umiejętności praktyczne w zakresie kształcenia muzycznego,

– posiadać umiejętności praktyczne w zakresie kształcenia plastycznego,

– posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego co najmniej na poziomie językowym A2,

– posiadać wysoką kulturę osobistą,

– cechować się umiejętnością samokształcenia i dążenia do pogłębiania wiedzy,

– przejawiać chęć bezinteresownego służenia i niesienia pomocy innym osobom,

– wykazywać chęć działania w zakresie współpracy z szeroko podjętym środowiskiem lokalnym.


Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw i egzamin praktyczny, w tym:

Cześć I – konkurs świadectw:

– po egzaminie maturalnym („nowej maturze”) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego;

– po egzaminie dojrzałości („starej maturze”) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego;

Cześć II – egzamin praktyczny:

– badanie szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów obejmujących rozmowę kwalifikacyjną, weryfikującą kompetencje językowe, komunikacyjne i logopedyczne kandydata;

– sprawdzian predyspozycji muzycznych.


Szczegółowe kryteria dotyczące systemu punktowania określa uchwała Senatu.


Ponadto kandydat na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia studiów na ww. kierunku.


Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu „matury międzynarodowej”.


Osoby, które ukończyły szkołę średnią zagranicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach obowiązujących w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości szkoły średniej zagranicznej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.


Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1125 z późn. zm.).


Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego albo artystycznej.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna musi posiadać świadectwo dojrzałości oraz spełnić warunki rekrutacyjne określone przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w Uchwale rekrutacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna powinien posiadać świadectwo dojrzałości, zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz następujące kompetencje:

– posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,

– posiadać umiejętności z zakresu kompetencji językowych i komunikacyjnych,

– posiadać umiejętności praktyczne w zakresie kształcenia muzycznego,

– posiadać umiejętności praktyczne w zakresie kształcenia plastycznego,

– posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego co najmniej na poziomie językowym A2,

– posiadać wysoką kulturę osobistą,

– cechować się umiejętnością samokształcenia i dążenia do pogłębiania wiedzy,

– przejawiać chęć bezinteresownego służenia i niesienia pomocy innym osobom,

– wykazywać chęć działania w zakresie współpracy z szeroko podjętym środowiskiem lokalnym.


Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw i egzamin praktyczny, w tym:

Cześć I – konkurs świadectw:

– po egzaminie maturalnym („nowej maturze”) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego;

– po egzaminie dojrzałości („starej maturze”) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego;

Cześć II – egzamin praktyczny:

– badanie szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów obejmujących rozmowę kwalifikacyjną, weryfikującą kompetencje językowe, komunikacyjne i logopedyczne kandydata;

– sprawdzian predyspozycji muzycznych.


Szczegółowe kryteria dotyczące systemu punktowania określa uchwała Senatu.


Ponadto kandydat na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia studiów na ww. kierunku.


Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu „matury międzynarodowej”.


Osoby, które ukończyły szkołę średnią zagranicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach obowiązujących w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości szkoły średniej zagranicznej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.


Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1125 z późn. zm.).


Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego albo artystycznej.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język polski

Studiując na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych i pielęgniarskich. Nauczysz się sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną i grupą społeczną. Możesz inicjować i wspierać działania na rzecz zdrowia. Możesz pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Studiując na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych i pielęgniarskich. Nauczysz się sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną i grupą społeczną. Możesz inicjować i wspierać działania na rzecz zdrowia. Możesz pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Produkcja i bezpieczeństwo żywności
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji i przetwarzania żywności, doboru technologii, oceny surowców, organizacji procesu produkcji żywności, zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w sferze produkcji, w zakresie prawa żywnościowego, systemów gwarantujących bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Przedsiebiorczość w gospodarce żywnościowej

Produkcja i bezpieczeństwo żywności
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji i przetwarzania żywności, doboru technologii, oceny surowców, organizacji procesu produkcji żywności, zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w sferze produkcji, w zakresie prawa żywnościowego, systemów gwarantujących bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1800.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Przedsiebiorczość w gospodarce żywnościowej

Towaroznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż. Poznasz czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo. Nauczysz się laboratoryjnych i konsumenckich metod oceny produktów i właściwego z nimi postępowania od produkcji, opakowania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji, użytkowanie i utylizację.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynier jakości
Menedżer produktu
Logistyka towarów

Towaroznawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Uzyskasz wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż. Poznasz czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo. Nauczysz się laboratoryjnych i konsumenckich metod oceny produktów i właściwego z nimi postępowania od produkcji, opakowania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji, użytkowanie i utylizację.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1750.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynier jakości
Menedżer produktu
Logistyka towarów

Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To wymarzony kierunek dla osób samodzielnych, kreatywnych i wiążących swoją przyszłość z podróżami, przygodą, rekreacją oraz krajową i międzynarodową turystyką biznesową lub pracą w obsłudze ruchu turystycznego. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Manager w turystyce i rekreacji
Nowoczesne zarządzanie w hotelarstwie
Tusytyka uzdrowiskowa
Wellness i spa

Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

To wymarzony kierunek dla osób samodzielnych, kreatywnych i wiążących swoją przyszłość z podróżami, przygodą, rekreacją oraz krajową i międzynarodową turystyką biznesową lub pracą w obsłudze ruchu turystycznego. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Manager w turystyce i rekreacji
Nowoczesne zarządzanie w hotelarstwie
Tusytyka uzdrowiskowa
Wellness i spa

Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Po studiach możesz pracować w szkole, klubie sportowym lub w innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
Sportowo-instruktorska
Trener osobisty

Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Po studiach możesz pracować w szkole, klubie sportowym lub w innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
Sportowo-instruktorska
Trener osobisty

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując Zarządzanie rozwijasz kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, czy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie finansami
Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując Zarządzanie rozwijasz kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, czy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1750.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie finansami
Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespołach oraz kierowania nimi. Studia umożliwiają zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespołach oraz kierowania nimi. Studia umożliwiają zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
1750.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zielarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowywania ziół, projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich. Zapoznasz się z technologiami produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Produkcja surowców zielarskich
Przetwórstwo zielarskie
Rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków

Zielarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zdobędziesz wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowywania ziół, projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich. Zapoznasz się z technologiami produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Produkcja surowców zielarskich
Przetwórstwo zielarskie
Rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków